Avalato Städ

Nu lanserar vi Avalato Städ i samma anda som Bygg: Effektivitet, ordning och reda, tidsredovisning och bokning via webben. Och alltid nöjda kunder.

Vi städar regelbundet, t ex varje eller varannan vecka, på överenskommen veckodag med samma person (ersättare vid sjukdom semester osv kan förekomma). Städschema lagras på Mitt Projekt. På Mitt-Projekt kan du även lägga in extrastädning som du vill ha vid enstaka tillfälle, t ex rengöring av ugn, spisfläkt, fönsterputs.

Nycklar förvaras säkert och kodas endast med ett nummer och inte med namn eller liknande. All personal är anställd med fulla försäkringar inklusive ansvarsförsäkring. Vi garanterar att du skall känna dig nöjd och trygg. Är något missat åtgärdas det direkt.

Vi börjar alltid med en uppstädning. En uppstädning är en lite mer omfattande första städning där vi även bestämmer omfattning och tidsåtgång för regelbunden städning. Som en tumregel kan man räkna med 1,25 h per 50 m2 hus vid regelbunden städning, men detta kan variera beroende på omfattning av städning, antal badrum, antal barn, husets ålder mm. Uppstädningen tar normalt 2,5 h / 50 m2. Städtjänster ger fortfarande 50 % skattereduktion för hushållstjänster på arbetskostnaden.

Som en del i vårt hållbarhets- och effektivitetsarbete erbjuder vi för närvarande endast städning i Centrala, Västra och Södra Göteborg.